Yhdysjäsenet

Yhdysjäsen on linkki jäsenen, työyksikön ja ammattiosaston välillä. Hän vie viestiä jäseniltä ammattiosastoon ja päinvastoin. Hän huolehtii, että luottamusmiesten ja ammattiosaston yhteystiedot ovat jäsenten saatavilla työyksiköissä.

https://www.tehy.fi/fi/apua/tehy-tyopaikalla/tehyn-yhdysjasen

Yhdysjäsen

  • varmistaa, että uudet työkaverit ja työelämäjaksolla olevat opiskelijat liittyvät Tehyyn
  • opastaa liittymislomakkeen täyttämisessä
  • ohjaa jäsenyystietojen muutoksissa
  • pitää yhdysjäsenkansion ajan tasalla
  • tiedottaa ammattiosaston ja Tehyn toiminnasta ja tapahtumista
  • välittää ammattiosaston hallitukselle tietoa oman toimialueensa tärkeistä asioista

Yhdysjäsenkansiosta lisätietoa: 

Sinä olet Tehy - Tehyn yhdysjäsenkansio (e-julkaisu)

Eikö työpaikallasi ole vielä yhdysjäsentä? Ilmoittaudu sinä työpaikkasi yhdysjäseneksi!