Tehyn toiminta

 

Tehy

Tehy on sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö. Tehyn jäseninä voivat olla alan tutkinnon suorittaneet ja opiskelijat.

Tehyssä on 160 000 jäsentä, joista noin 24 000 opiskelijoita. Tehyn jäsenistä 93 % on naisia.

Tehyläisten ammatit ovat lailla säädeltyjä ja tehyläiset ovat joko laillistettuja tai nimikesuojattuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Järjestäytymisaste sosiaali- ja terveysalalla on korkea. Noin 90 % työssä olevista kuuluu ammattiliittoon. 

Tehyn jäsenistä noin 75 % työskentelee kunta-alalla, vajaat 20 % yksityisellä sektorilla ja pieni osa myös valtion palveluksessa. Tehyläiset toimivat työelämässä johto-, esimies-, asiantuntija-, erikois- ja perustehtävissä tai tutkijoina ja ammatinharjoittajina.

Tehy on perustettu vuonna 1982, jolloin kuusi ammatillista alan järjestöä yhdistyi. Tehyyn kuuluu nyt yhdeksän ammatillista alan järjestöä

Kiinnostaako järjestötoiminta?

Lähde mukaan ammattiosastoon! Jos haluat vaikuttaa omiin ja työtovereittesi asioihin, voit tehdä sen ammattiosaston kautta. Osallistu kokouksiin ja tuo mielipiteesi esille.
Jos päätät ruveta hallituksen jäseneksi tai luottamusmieheksi, saat Tehyltä koulutusta ja tukea. Järjestötyössä hankituista tiedoista ja taidoista Sinulla on hyötyä koko elämäsi!

Katso oma ammattiosastosi paikkakunnan mukaan.